Het Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV) heeft na een aanbesteding gekozen voor SQS, specialist op het gebied van softwarekwaliteit, als testpartner voor vijf bestaande en zeven nieuwe trajectcontrolesystemen. De overeenkomst loopt twee jaar met een optie tot verlenging.

Trajectcontrolesystemen zijn technisch zeer complex. Kentekens moeten bij het begin- én eindpunt goed uitgelezen worden, de juiste snelheid moet aan het juiste voertuig worden toegekend en daarbij moet ook nog rekening worden gehouden met de verschillende snelheden van verschillende voertuigcategorieën.

Voor dit laatste wordt gebruikgemaakt van data van de RDW. Een groot aantal gegevens uit verschillende bronnen moet gecombineerd worden om tot een juiste meting te komen. De output moet daarna zo worden aangeboden, dat deze kan worden verwerkt in de keten van politie en het Centraal Justitieel Incassobureau. Op alle aspecten moet het systeem minutieus geanalyseerd en getest worden, voordat ermee kan worden gehandhaafd.

LPTV, onderdeel van het OM en ressorterend onder het ministerie van Veiligheid en Justitie, zocht in de aanbesteding naar een onafhankelijke specialist die kan beoordelen of geleverde systemen voldoen aan de gestelde eisen. SQS is ervaren op het gebied van ontwerp- integratie-, gebruikers-, regressie-, acceptatie- en ketentesten en met de specifieke testen die voor trajectcontrolesystemen worden gevraagd zoals site- acceptancetesten. “Daarom kunnen we LPTV uitstekend van dienst zijn”, zegt CEO Wilbert van den Bliek van SQS. “We hebben al eerder tot tevredenheid testwerk gedaan voor trajectcontroles. Onze medewerkers zijn uitstekend ingevoerd in de materie.”