Door de focus op eventuele privacyschending bij E-call gaan veel mensen voorbij aan de daadwerkelijke uitdagingen die deze nieuwe wet stelt aan de auto-industrie, overheden en consumenten. Dat betoogt Martyn Jeffries van softwareleverancier SQS.

“Alle nieuwe auto’s en kleine bestelwagens moeten vanaf april 2018 voorzien zijn van E-call, een systeem dat bij een ernstig ongeluk automatisch de noodhulpdiensten belt. De techniek stelt hulpverleners op de hoogte van de specifieke details van het ongeluk; niet alleen de locatie, tijd en rijrichting, maar ook de botssnelheid en of de airbag wel of niet is geactiveerd. De aankondiging van deze E-call verplichting heeft geleid tot verzet wegens vermeende privacyschending en de kosten van de implementatie.

Redelijke kosten
Toch gaan veel mensen waarschijnlijk voorbij aan de daadwerkelijke uitdagingen die deze nieuwe wet stelt aan de auto-industrie, overheden en consumenten. De technologieën die nodig zijn voor E-call worden momenteel al toegepast in auto’s met satellietnavigatie en een telefoonverbinding. E-call is in feite niet meer dan een koppeling van de botssensoren aan het telefoonsysteem, en is dus geen enorme technologische vooruitgang: het gaat om bestaande techniek die op een nieuwe manier wordt toegepast.

De tegenstanders van E-call beweren dat de hoge implementatiekosten niet opwegen tegen de voordelen van dit systeem. Maar als het gaat om het redden van levens, wie bepaalt dan wat redelijke kosten zijn? In het verleden is het autofabrikanten vaak verweten dat ze ditzelfde waardeoordeel toepassen bij de ontwikkeling van veiligheidsfuncties, en het is dus ook verbazingwekkend dat dit argument nu tegen ze wordt gebruikt.

Bezwaar
Het bezwaar dat auto’s al deze informatie verzamelen zonder dat de eigenaar hiervan op de hoogte is, geldt niet. Dat gebeurt nu namelijk ook al. De auto en telefoon bevatten al genoeg informatie om alle bewegingen van auto en persoon nauwkeurig te volgen. Er is alleen geen samenhangend systeem dat deze gegevens voortdurend bijhoudt. E-call belt inderdaad 112 bij een noodgeval, maar omdat het hier niet om een continue verbinding gaat, kunnen uw bewegingen en locaties niet gevolgd worden. Een bredere toepassing van deze technologie, bijvoorbeeld in auto’s die altijd verbonden zijn, maakt het veel waarschijnlijker dat dit soort gegevens gelekt worden dan de E-call-functie zelf.

‘Wat gebeurt er als de verzekeraar de revalidatie niet willen vergoeden omdat uit de gegevens blijkt dat de berijder 10 km/u te hard reed?’

Technologieën versmelten
De toekomst van de auto wordt dus niet zozeer bepaald door nieuwe technologie of de angst voor Big Brother die ons 24 uur per dag volgt, maar door het feit dat technologieën met elkaar versmelten en dat systemen die voorheen gescheiden waren, gezamenlijk ineens nieuwe mogelijkheden bieden.

Dit betekent dat we kritisch moeten kijken naar de ontwikkeling van alle toekomstige, intelligente autosystemen en niet alleen naar E-call. Als verzekeringsmaatschappijen toegang krijgen tot gegevens na een ongeval en op basis hiervan een schuldige kunnen aanwijzen, heeft dit directe gevolgen voor de consument. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als ze de revalidatiekosten niet willen betalen omdat uit de verzamelde gegevens blijkt dat de berijder 10 km/u te hard reed, terwijl dit in werkelijkheid een fout was in de software? Het is essentieel dat, zeker nu deze technologie steeds algemener wordt, de werking van alle systemen afdoende gecontroleerd wordt, zodat ze doen wat ze moeten doen als het nodig is (bijvoorbeeld 112 bellen).

Verantwoord
Gezien de mogelijke complexiteit van dergelijke systemen is de rol van quality assurance-software niet alleen essentieel, maar ook nodig om bepaalde eisen die getest en geverifieerd kunnen worden, wettelijk verplicht te stellen. Tegelijkertijd, mits op een verantwoorde manier toegepast, kunnen deze technologieën een belangrijke en onderscheidende rol spelen voor innovatieve en toekomstgerichte autofabrikanten, en significante voordelen bieden voor de eindgebruiker.”

Dr. Martyn Jeffries is head of Automotive Solutions bij softwareleverancier SQS.